feb.
17

Recent 14

Pedofilul Adventist Vasile Fereșteanu la amvon la Biserica Română din New York (Pastor Petre Danci) , predică despre “bucuria în nădejde”!!! … în timp ce Papa, adresându-se preoților le scrie: „Voi ați trădat încrederea tinerilor inocenți șI a părinților lor și voi trebuie să răspundeți înaintea Atotputernicului Dumnezeu și înaintea tribunalelor…” Conducerea Bisericii Adventiste Române rămâne răspunzătoare de acoperirea și promovarea acestui pedofil…