apr.
01

Mai multe răspunsuri…

Mai multe răspunsuri

Spune-mi, te rog, un cuvânt bun…

”Cel care se apropie de Hristos nu depune nici un efort să strălucească ci, pe măsură ce priveşte la Mântuitorul, primeşte razele divine direct de la Soarele neprihănirii sale şi nu poate face altceva decât să devină el însuşi strălucitor.” EGW, Manuscript 176, nov4, 1899


Sunt cuvinte care niciodată nu pot fi atinse…

”Dumnezeul nostru este un ajutor prezent în vremuri de nevoie. El cunoaşte cele mai secrete gânduri ale inimii noastre, toate intenţiile şi ţintele sufletului nostru. Când suntem nedumeriţi, chiar înainte ca necazurile noastre să fie dezvăluite înaintea Lui, El a şi început să facă aranjamente pentru eliberarea noastră.” EGW, Letter 73, Feb.1, 1905, to Drs. D.H. and Lauretta Kress.


Ce înseamnă să crezi?

”Tu poţi face o lucrare mai bună şi mai eficientă, dacă vei cultiva o încredere liniştită în Dumnezeu şi să nu devii îngrijorat, neliniştit şi tulburat ca şi cum Isus a fost fost pus în mormânt şi nu ai Mântuitor. El a înviat!” EGW, The Upward Look, p.55


Spune-mi, care este nevoia mea cea mai importantă?…

”Puterea celor care Îl iubesc şi Îl servesc va fi reînnoită în fiecare zi.”EGW, MH, p. 482


Multe lucruri par fără logică…

”… credinţă, răbdare, abstinenţă, gândire cerească, încredere în înţelepciunea Tatălui, sunt flori care se deschid printre nori, dezamăgiri şi durere…”EGW, The Upward Look, p.44


Aş vrea să-mi orientez viaţa mai bine …

”Achitarea cu credincioşie a datoriilor zilei de azi, va fi cea mai bună pregătire pentru necazurile zilei de mâine.”EGW, The Upward Look, p.44


Unii pot face aceasta, dar eu ce pot să fac?

”Melodia de laudă este atmosfera cerului. Adesea, din cuvintele sfinte ale cântărilor de laudă, au izbucnit izvoarele pocăinţei şi ale credinţei.” EGW, The Upward Look, p.44


Cum să încep?

”În toate domeniile, succesul pretinde un scop bine definit.” EGW, Ed, p.262


Cum să procedez în astfel de situaţii?

”Fiecare individ care Îl primeşte pe Isus ca Mântuitor personal, va primi şi Duhul Sfânt ca Sfătuitor, Călăuză, Sfinţitor şi Martor al său.” EGW, The Upward Look, p.44


Nu ştiu cât de sigur poate fi în privința mea….

”Domnul Isus a fost darul lui Dumnezeu pentru întreaga lume – nu doar pentru clasele superioare ale societăţii sau pentru o singură naţiune, în defavoarea alteia. Harul Său mântuitor îi cuprinde pe toţi oamenii.” EGW, Letter 4, Feb.15, 1911, to W.C. White

”Dumnezeu s-a angajat să ne pună la dispoziţie putere, bucurie, plăcere şi voioşie în bunul nostru Mîntuitor.”EGW, Letter 87, June 20, 1900