apr.
01

Răspunsuri clasice la întrebările mele…

Răspunsuri clasice la întrebările mele


Îl interesează pe Dumnezeu de …nenorocirea mea?

”În toate timpurile şi în toate locurile, în toate necazurile şi strâmtorările, când perspectiva pare întunecată, viitorul fără speranţă, iar noi ne simţim neajutoraţi şi singuri, Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea făcută cu credinţă.” EGW, DA, p.669

”Păstrează parfumul caracterului lui Hristos în cuvintele şi acţiunile tale.”EGW, The Upward Look, p. 28

”Dumnezeul nostru este un ajutor prezent în vremuri de nevoie. El cunoaşte cele mai secrete gânduri ale inimii noastre, toate intenţiile şi ţintele sufletului nostru. Când suntem nedumeriţi, chiar înainte ca necazurile noastre să fie dezvăluite înaintea Lui, El a şi început să facă aranjamente pentru eliberarea noastră.” EGW, Letter 73, Feb.1, 1905, to Drs. D.H. and Lauretta Kress.

Mă simt zdrobită…simt că nu mai am nici o valoare…

”Adu înaintea Lui tot ce-ţi nedumereşte mintea. Nimic nu este prea greu, pentru El, să poarte în locul nostru; El susţine lumile, El domneşte peste toate treburile Universului!” EGW, SC, p.100


”Domnul este dezamăgit când membrii poporului Său pun un preţ mic asupra lor. El doreşte ca aleasa Lui moştenire să se evalueze în conformitate cu preţul pe care El l-a plătit pentru ei.” EGW, DA, p.668

Cum să-mi înving emoţiile negative ?

”Aşteaptă cu răbdare, veghează şi te roagă, ţine-te de făgăduinţe cu toată puterea. Indiferent cât de tare au zdrobit duşmanii sufletul tău, iartă-i şi, păstrându-ţi credinţa în Hristos, Îl vei simţi ca umbra Stâncii măreţe în pustie.” EGW The Upward Look, p.42


”Mâhnirea şi vorbirea despre lucruri dezagreabile încurajează scene dezagreabile, producând asupra individului un efect dezagreabil. Dumnezeu doreşte ca noi să uităm toate acestea şi să privim în sus, doar în sus!” EGW, Letter 1, March 29, 1883


”Să ne înconjurăm cu o atmosferă plină de curaj şi speranţă! Să vorbim în mod plăcut şi să folosim cuvinte încurajatoare pentru cei de lângă noi…” EGW, The Upward Look, p 179

Nu am putere…

”Dumnezeu a prevăzut asistenţă divină pentru toate situaţiile disperate în care resursele omului sunt incapabile.” EGW, PK, p 660


”Nu uita că Isus cunoaşte totul – fiecare durere de-a ta, fiecare suferinţă – El nu va lăsa să te afunzi, pentru că braţele Sale sunt acolo, ca să te susţină.” EGW Manuscript 9, 1868


”Prin natura ei, învăţătura lui Hristos a fost întotdeauna pozitivă. Niciodată, dar niciodată, aceasta nu a exprimat sentimente de îndoială.” EGW, Letter 65, Feb.13, 1905, to A.T. Jones


Oare sunt singură?

”Împrejurările ne pot separa de prietenii noştri de pe pământ, dar nici o împrejurare şi nici o distanţă nu ne poate separa de Mângâietorul nostru divin.” EGW, DA, p.670


”Oriunde suntem, oriunde vom merge, El este întotdeauna la dreapta noastră ca să ne susţină, să ne sprijinească, să ne încurajeze şi să ne înveselească.”EGW, DA, p.670


”Hristos nu-i va abandona niciodată pe cei pentru care a murit. S-ar putea ca noi să-L părăsim şi să fim copleşiţi de ispite, dar El nu va putea să-l lepede pe cel pentru care a plătit preţul de răscumpărare cu însăşi viaţa Sa.” EGW, PK, p.176

”Dumnezeu este Cel care împlineşte nevoile zilnice ale tuturor creaturilor sale.”EGW, SC, p.9

Eforturile mele sunt fără putere!

”Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” 3 Ioan 2


”Prin Isus, noi intrăm în odihnă, cerul începe de aici…EGW, DA, p.331


”Triumful, urmează întotdeauna unui efort hotărât.” EGW 7T p.30

L-am obosit destul pe Dumnezeu cu problemele mele…

”Păstrează-ţi dorinţele, bucuriile, necazurile, grijile şi temerile înaintea lui Dumnezeu. Tu nu-L vei împovăra niciodată prea mult; nu-L vei plictisi niciodată cu ele.” EGW, SC, p.100

”Sufletul răscumpărat şi curăţit de orice păcat, cu toate puterile sale nobile, dedicat servirii lui Dumnezeu, este de o valoare inestimabilă…” EGW, SC, p.126

”Orice dar pe care El l-a promis, noi trebuie mai întâi să-l cerem, apoi să credem că l-am şi primit şi să întoarcem mulţumirea noastră lui Dumnezeu, pentru tot ce ne-a dat.” EGW, Ed, p.258

Nu văd nici o cale de a ieşi din situaţia mea…

”Tatăl nostru ceresc are o mie de căi, prin care poate să ne vină în ajutor, despre care noi nu ştim nimic.”EGW, DA, p.330

”Fie ca lauda lui Dumnezeu să fie întotdeauna în inima şi mintea noastră, precum şi pe buzele noastre.”EGW, Letter 20, Jan.16, 1898

”Viaţa este aşa cum ne-o facem şi vom găsi ceea ce căutăm.”EGW, AH, p.430

Cine mai pune preţ pe mine?

”Omul este întotdeauna drag inimii lui Dumnezeu. Creatorul lumii se apropie cu îndurare de el, şi este chiar mai aproape de cei care, din toate naţiunile, îl acceptă ca Mântuitor personal… ”EGW, The Upward Look, p.45

”Iubirea pentru om este manifestarea omenească a iubirii lui Dumnezeu. Regele slavei a devenit una cu noi, ca să întipărească această dragoste şi să ne facă copii ai Săi.” EGW, DA, p.641

Sunt disperată de problemele mele…

”Aceia care acceptă principiul unic, de a face din servirea şi onorarea lui Dumnezeu voinţa lor supremă, vor găsi încurcăturile vieţii ca fiind trecătoare şi o cale netedă se aşterne înaintea lor.” EGW, DA, p.330

”O sănătate bună este o comoară, dar o sănătate bună împreună cu o inimă veselă sunt de nepreţuit.”

Aproape că nu mai cred…

”Credinţa adevărată este viaţă. O credinţă vie înseamnă creşterea vigorii, o încredere durabilă, prin care sufletul devine o putere cuceritoare.” EGW, DA, p.347

”Cei care Îl cred pe Hristos pe cuvânt, îşi supun sufletul păstrării Lui şi vieţile lor, ordinelor Sale, vor găsi pace şi linişte.” EGW, DA, p.331

”Hristos este în tine, ca o fântână din care ţâşneşte viaţă veşnică.” EGW, DA, p.439

”Pe fiecare dar este imprimată crucea şi poartă figura şi semnătura lui Isus Hristos.”EGW, Manuscript 36, 1890

Am fost un exemplu mizerabil!

”Să vorbim despre credinţă şi despre curaj! Fie ca buzele noastre să aducă mereu laudă lui Dumnezeu. Priviţi la El! Iată-L pe cel ce este Lumina lumii! Spuneţi despre iubirea Lui, vorbiţi despre lucrările Lui minunate!…” EGW, The Upward Look, p.289

”Fiecare viaţă este o lumină care luminează şi bucură calea altora.” EGW, PK, p.94

”Isus vede sufletul ispitit, iar inimii frânte şi pline de căinţă, spiritului supus, îi împarte har şi mângâiere…EGW, Letter 32, Jan. 28, 1894

Problemele mele sunt foarte grele…

”Dumnezeu este în stare să trateze orice problemă pe care noi suntem dispuşi să o supunem Lui.”

”Prin cuvinte de speranţă şi bucurie sfântă, poţi face mult, ca să luminezi viaţa altora şi să le întăreşti eforturile.” EGW, SC, p.120

Pe mine viaţa m-a devastat…

”Nimeni nu ar trebui să se gândească vreodată la înfrângere. Noi trebuie să cooperăm cu Acela care nu a cunoscut înfrângerea. ” GW, COL, p.363

”Mântuitorul este lângă cei ispitiţi şi încercaţi. Alături de El nu poate fi eşec, pierdere, imposibilitate sau înfrângere.” EGW, DA, p.490

”Gândeşte-te la Hristos, priveşte la El prin credinţă, crezând în făgăduinţele Lui…. Pune-ţi încrederea în Acela ale cărui braţe un vor obosi niciodată….” EGW, SM, Bk 2, p.265

”În orice domeniu, succesul cere un scop bine definit.” EGW, Ed, p.262