apr.
01

Spune-mi cum te simţi…

Spune-mi cum te simţi…

Mă simt neajutorată…

”Nu există necaz, înlăuntrul sau în afara noastră, care să nu poată fi biruit prin puterea Lui.” EGW, The Upward Look, p.320

Mă simt încurcată….

”Să lăsăm ca fiecare gând, fiecare simţământ să ne aducă aminte de dragostea lui Dumnezeu.” EGW, The Upward Look, p.15

Mă simt fără preţ…

”Fiecare suflet este preţios în ochii lui Dumnezeu. Este un lucru minunat să-ţi aduci aminte că, eşti în atenţia şi grija lui Dumnezeu, în fiecare oră.” EGW, Letter 7, Jan. 6, 1894, to the ship’s crew on board the Pitcairn

Mă simt descurajată…

”Când, prin credinţă, ne ţinem de puterea Lui, El va schimba, în mod minunat, situaţiile cele mai descurajatoare şi lipsite de speranţă.” EGW. PK, p.260

Mă simt apăsată…

”Cu cât este mai grea povara, cu atât mai binecuvântată va fi odihna; după ce am aruncat-o asupra Purtătorului de poveri.” EGW, DA, p.329

Mă simt descurajată şi întristată…

”Nu lăsa ca nimic, dar nimic, să te descurajeze sau să te întristeze. Gândeşte-te la bunătatea lui Dumnezeu. Adu-ţi aminte de bunăvoinţa şi binecuvântările Sale.” EGW, The Upward Look, p.30

Mă simt singură…

”Tu trebuie să ştii că, Dumnezeu te are în grija Sa deosebită; să ai încredere în El, pentru că Îl iubeşti şi El te iubeşte.” EGW, The Upward Look, p.314

Mă simt neajutorată…

”… omul, în pace cu Dumnezeu, nu poate să se simtă neajutorat.” EGW, 5T, p.488

Mă simt fără putere…

”Harul mântuitor al lui Hristos a fost prevăzut pentru viaţa de fiecare zi.” EGW, Manuscript 35, Jan. 8, 1893

Mă simt nedorită…

”Ce mângâiere este să ştim că Domnul ne doreşte în familia Sa cerească!” EGW, The Upward Look, p.30


Cred că mi-am pierdut sensibilitatea….

”El adesea aduna flori şi, după ce atrăgea atenţia copiilor asupra lor, le lăsa împreună cu ei, ca pe un dar. El a creat florile şi îi făcea plăcere să le atragă privirea asupra frumuseţii lor.” EGW, The Upward Look, p.57