apr.
03

Te lupţi cu iertarea? Întrerupe tăcerea! (5)

SPONSORED BY General Conference World Headquarters of Seventh-day Adventists
Women’s Ministies Seventh-day adventist Church World Headquaters
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600 USA http://wm.gc.adventist.org

Te lupţi cu iertarea celui care te-a abuzat?

Nu eşti singura!

”Pot totul prin Hristos care mă întăreşte.” Fil.4:13

PROMISIUNI ŞI FĂGĂDUINŢE din inima lui Dumnezeu pentru inima noastră:

· ”Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.” Ioan 14:1

· ”Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Ioan 14:27

· Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să… tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită.” Luca 4:18 (KJV)

· ”Căci Eu ştiu gândurile (planurile) pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri (planuri) de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” Ieremia 29:11

· ”Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini.” Ps.55:22

IERTAREA ESTE O OPŢIUNE

 • Hristos ne-a dat modelul iertarii la cruce. (Luca 23:34)
 • Dumnezeu ne invită să-i iertăm pe alţii, după cum şi El ne-a iertat pe noi. (Efes. 4:31-32)
 • Iertarea ne ajută să ieşim din închisoarea creată de ură. (Gal.5:1)
 • Iertarea ne ajută să nu repetăm în minte amărăciunile trecutului. (Ier.31:34)
 • Iertarea îi permite lui Dumnezeu să vindece rănile noastre. (Ps.147:3)


Iertarea … NU ESTE

 • TRECERE CU VEDEREA – iertarea nu poate fi justificare pentru greşeli
 • RECONCILIERE – a ierta nu înseamnă că trebuie să restabileşti o relaţie apropiată cu agresorul.
 • MINIMALIZARE – iertarea nu micşorează ofensa.
 • SCUZARE – iertarea nu înseamnă că cel vinovat scapă de consecinţele legale sau relaţionale ale acţiunilor sale.
 • RĂSPUNS – iertarea este iniţiativa noastră lăsată de Dumnezeu şi nu depinde de mărturisirea vinei sau pocăinţa agresorului.

ATINGEREA MILEI:

 • ”Când studiem caracterul divin în lumina crucii, descoperim milă, blândeţe şi iertare în amestec cu echitate şi dreptate.” EGW Acts of the Apostle p. 333
 • ”Noi nu suntem iertaţi pentru că iertăm ci, în măsura în care iertăm. Temelia iertării se găseşte în dragostea nemeritată a lui Dumnezeu.” EGW Christ’s objects lessons, p.251
 • ”Noi înşine greşim, având nevoie de mila şi iertarea lui Dumnezeu şi, aşa cum dorim ca El să se poarte cu noi, la fel ne cere să ne purtăm şi noi unii cu alţii. EGW Desire of Ages p.441
 • ”Eu am îndurat necazurile tale, am experimentat sforţările tale, am întâlnit ispitele tale. Cunosc lacrimile tale. Şi eu am plâns. Cunosc durerea ta care este prea adâncă pentru a fi spusă la urechea omenească. Nu te gândi că eşti singur şi uitat. Chiar dacă durerea ta nu atinge vreo coardă a inimii omeneşti, priveşte la Mine şi trăieşte! ”Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine şi legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.” Isaia 54:10

ATINGEREA HARULUI

”… Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa ietraţi-vă şi voi.” Coloseni 3:13

Acest lucru este extrem de dificil, dar important. Refuzând să ierţi, nu te vei răni decît pe tine însuţi. Aminteşte-ţi că nici tu nu meritai iertare, dar Isus te-a iertat prin har; tot astfel, nici agresorul nu merită iertarea ta, dar tu poţi alege să-l ierţi totuşi. În momentul în care ierţi nu înseamnă că durerea ta devine ireală, nu contează, sau că te pui în postura de a fi rănit din nou. Lasă-ţi durerea în mâna lui Dumnezeu şi dă-i voie să te mângâie şi să te vindece. Touch Points of Hope: God’s Answers for Your Daily Needs, p.4